Gasing Bangka

Bangka Spinning top

Traditional Game/Sport from Bangka Island.

Olahraga gasing dulunya dikenal sebagai olahraga tradisonal.
VIEW FOR MORE IMAGES BELOW

THUMBNAILS 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

The Faithful Tiger